ส้มควายกวน

อำเภอกะทู้, ตำบลกมลา, | 4 พฤศจิกายน 2562 11:37 น.

สรรพคุณ ลดความดัน เบาหวาน ไขมัน

เก็บไว้ในตู้เย็นหรืออุรหภูมิห้อง

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ้มแม่บ้านเกษตรบางหวานพัมนา
ที่อยู่ : 33/5 ม.5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เบอร์โทร : 0935766401

สินค้า OTOP แนะนำ