ผ้ามัดย้อม

อำเภอกะทู้, ตำบลกมลา, | 4 พฤศจิกายน 2562 11:29 น.

สรรพคุณ

ใส่ไว้ในตุ้เสื่้อผ้าปกติ เวลาชักควรชักมือเพื่อเป็นการถนอมผ้า

 

ชื่อผู้ประกอบการ : บุญหน้า เอกา
ที่อยู่ : 77/6 ม.5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0950751489

สินค้า OTOP แนะนำ