ซิอิ้วดำตรารถยนต์

อำเภอถลาง, ตำบลศรีสุนทร, | 4 พฤศจิกายน 2562 10:48 น.

สรรพคุณ ใช่เพิ่มรสชาติและสีสันในอาหาร

หลังจากเปิดใช่ควรเก็บในที่แห้งและเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : บจ ภูเก็ตจันทร์แสง2012
ที่อยู่ : 168 ม.6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทร : 0818923178

สินค้า OTOP แนะนำ