เมี่ยงคำชาววัง

อำเภอถลาง, ตำบลกมลา, | 24 ตุลาคม 2562 12:32 น.

สรรพคุณ เป็นอาหารว่างรักสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์โอทอป 3 ดาว และมีอายุสินค้า 1 เดือน  

ชื่อผู้ประกอบการ : เมี่ยงคำชาววัง
ที่อยู่ : กะทู้-กลุ่ม ม.6 ต.กมลา
เบอร์โทร : 0934177878

สินค้า OTOP แนะนำ