เต้าเจี้ยวตรารถยนต์

อำเภอถลาง, ตำบลศรีสุนทร, | 4 พฤศจิกายน 2562 09:51 น.

สรรพคุณ ใช่ปรุงอาหารในเมนูต่างๆ

หลังจากเปิดใช่แล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : บจ ภูเก็ตจันทร์แสง2012
ที่อยู่ : 168 ม.6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทร : 0818923178

สินค้า OTOP แนะนำ