ขนมเต้าส้อถั่วดำไข่เค็ม

อำเภอถลาง, ตำบลเทพกระษัตรี, | 4 พฤศจิกายน 2562 09:43 น.

สรรพคุณ มีโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว

เก็บไว้ในที่อุณหภูมิปกติไม่ร้อนเกินไป

 

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทคุณแม่จุ้ จำกัด
ที่อยู่ : 159/21 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0766212267

สินค้า OTOP แนะนำ