ขนมเต้าส้อหวานไข่เค็ม

อำเภอถลาง, ตำบลเทพกระษัตรี, | 4 พฤศจิกายน 2562 09:38 น.

สรรพคุณ มีโปรตีน จากแป้ง ถั่วเขียว

เก็บไว้ในที่อุณหภูมิปกติไมร้อนเกินไป

 

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทคุณแม่จุ้ จำกัด
ที่อยู่ : 159/21 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0766212267

สินค้า OTOP แนะนำ