ไตปลาคั่วกลิ่ง

อำเภอถลาง, ตำบลเทพกระษัตรี, | 4 พฤศจิกายน 2562 09:01 น.

สรรพคุณ มีโปรตีน เสริมแคลเซื่ยม

เมื่อเปิดฝาแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทคุณแม่จุ้ จำกัด
ที่อยู่ : 159/21 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0766212267

สินค้า OTOP แนะนำ