ปลาชิ้งชั้งสามรส

อำเภอถลาง, ตำบลเทพกระษัตรี, | 4 พฤศจิกายน 2562 08:56 น.

สรรพคุณ เสริมแคลเซื่ยม ป้องกันโรคกระดุกพรุน

ปิดให้สนิทเปิดซองแล้ว

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทคุณแม่จุ้ จำกัด
ที่อยู่ : 159/21 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0766212267

สินค้า OTOP แนะนำ