น้ำพริกกุ้งเสียมเข้มข้น

อำเภอถลาง, ตำบลเทพกระษัตรี, | 1 พฤศจิกายน 2562 15:47 น.

สรรพคุณ เสริมแคลเซื่ยมและโปรตีน

ใช่สำหรับรับประทาน

เมื่อเปิดแล้วปิดถุงให้สนิท  เก็บในอุณหภูมิที่ปกติ

 

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทคุณแม่จุ้ จำกัด
ที่อยู่ : 159/21 ม.5 ถ.เทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0766212267

สินค้า OTOP แนะนำ