น้ำปลาหวานกุ้งแก้ว

อำเภอเมืองภูเก็ต, ตำบลตลาดใหญ่, | 1 พฤศจิกายน 2562 14:29 น.

สรรพคุณ น้ำปลาหวานจัดเน้นอาหารว่างสไตล์พืนเมืองที่ได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองและชาวจีน

ใช่เป็นเครื่องจิิ้มกับผลไม้ทั่วไป

เมื่อเปิดฝาควรเก็บไว้ไหนตู้เย้น

ชื่อผู้ประกอบการ : นิสากร ธรรมประดิษฐ์
ที่อยู่ : 104/1 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทร : 0811720784

สินค้า OTOP แนะนำ