ผ้าซาโนติก

อำเภอกะทู้, ตำบลกมลา, | 24 ตุลาคม 2562 12:58 น.

สรรพคุณ

เป็นลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของจังหวัดภูเก็ตเรียกว่าลายสายแร่ดีบุก

เก็บในที่แห้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : กะทู้-กลุ่ม หมู่6 ต.กมลา
ที่อยู่ : 5/5 ม.6 ต.กมลา อ.กะทุ้ จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0934177878

สินค้า OTOP แนะนำ