ผงชาหญ้าหวาน (55กรัม)

อำเภอเมืองภูเก็ต, ตำบลตลาดเหนือ, | 24 ตุลาคม 2562 12:47 น.

สินค้าเก็บไว้ได้นาน 3 เดือน 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณราตรี ศรีบุญแกว
ที่อยู่ : 108 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.จังหวัด
เบอร์โทร : 089-7260451

สินค้า OTOP แนะนำ