กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

อำเภอกะทู้, ตำบลกมลา, | 4 พฤศจิกายน 2562 16:00 น.

สรรพคุณ

ใช่ใส่ของต่างๆ

เก็บในที่อุณหภูมิห้อง

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มจักรสานนาคา
ที่อยู่ : 5/6 ม.6 ต.กมลา อ.กะทุ้ จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0934177878

สินค้า OTOP แนะนำ