เมี่ยงคำมะพร้าวคั่ว

อำเภอกะทู้, ตำบลกมลา, | 4 พฤศจิกายน 2562 15:57 น.

สรรพคุณ เป็นอาหารเพื่อรักสุขภาพ

เก็บไว้ในที่เย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เมี่ยงคำชาววังนาคา
ที่อยู่ : 5/5 ม.6 ต.กมลา อ.กะทุ้ จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0934177878

สินค้า OTOP แนะนำ