หมวกผ้าทรงใบสายเล็ก

อำเภอกะทู้, ตำบลกะทู้, | 4 พฤศจิกายน 2562 13:34 น.

สรรพคุณ

สวม รองคอ รางส่วนของรางกาย

เก็บในที่แห้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มงานฝีมืออุดมศรี
ที่อยู่ : 112/152 ม.6 ต.กะทุ้ อ.กะทุ้ จ.ภุเก็ต
เบอร์โทร : 0994378324

สินค้า OTOP แนะนำ