กะปิปลาฉิ้งฉ้าง

อำเภอเมืองภูเก็ต, ตำบลตลาดใหญ่, | 24 ตุลาคม 2562 12:35 น.

กะปิปลาฉิ้งฉ้างจัดเป็นอาหารว่างสไตล์พื้นเมืองที่ไดัรับการผสมผสานทางวัฒนธรรมชาวพื้นเมือง และชาวจีนฮกเกี้ยน หรือที่นิยมเรียกในภูเก็ตว่าเกลือเคย ที่นิยมทานกับผลไม้ทั่วไปหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว วิธีเก็บรักษา : เมื่อเปิดฝาควรเก็บไว้ในตู้เย็น สินค้าโอทอป 3 ดาว

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนิศากร ธรรมประดิษฐ์
ที่อยู่ : 104/1 ถนนกระ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 081-1720784

สินค้า OTOP แนะนำ