ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พช.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีฯ

21 ตุลาคม 2563 16:54 น.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563

21 ตุลาคม 2563 16:51 น.

พช.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563 16:50 น.

เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์

21 ตุลาคม 2563 13:23 น.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

20 ตุลาคม 2563 08:49 น.

พช.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

12 ตุลาคม 2563 09:09 น.

พช.ภูเก็ต คัดเลือกบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว

8 ตุลาคม 2563 17:58 น.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563

8 ตุลาคม 2563 09:43 น.

พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

5 ตุลาคม 2563 09:52 น.

ครบรอบ 58 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

2 ตุลาคม 2563 11:27 น.

สนับสนุนยกระดับการพัฒนางานทุนชุมชน

30 กันยายน 2563 17:45 น.

ประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2563

30 กันยายน 2563 17:43 น.

พช.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563

29 กันยายน 2563 22:37 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

28 กันยายน 2563 15:03 น.

ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ 4 บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

22 กันยายน 2563 08:22 น.

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

22 กันยายน 2563 07:57 น.

พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

16 กันยายน 2563 11:10 น.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

15 กันยายน 2563 14:40 น.