ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42 น.

พช.ภูเก็ต พร้อมลุยสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:37 น.

พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.

การขับเคลื่อนโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม

1 กุมภาพันธ์ 2563 10:22 น.

วันต่อ​ต้าน​การ​คอรัปชั่น​สากล​ (ประเทศไทย)​ จังหวัด​ภูเก็ต

24 ธันวาคม 2562 13:03 น.

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562

28 พฤศจิกายน 2562 14:24 น.

ประธานการเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2563

15 พฤศจิกายน 2562 11:44 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้า

5 พฤศจิกายน 2562 10:58 น.

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

5 พฤศจิกายน 2562 10:55 น.

ประชุม​คณะกรรมการ​พนักงาน​เทศบาล​จังหวัด​ภูเก็ต

5 พฤศจิกายน 2562 10:53 น.

สร้างแนวคิดใหม่ การทำงานพัฒนาชุมชนในเขตเมือง

25 ตุลาคม 2562 15:07 น.

ประชุม​คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต

25 ตุลาคม 2562 15:05 น.

ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด

25 ตุลาคม 2562 15:03 น.