ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภูเก็ต​ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา​ชุมชน

20 พฤษภาคม 2563 17:03 น.

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

15 พฤษภาคม 2563 12:14 น.

ประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุม​โรคติดต่อ​จังหวัด​ภูเก็ต​ (ศปก.จ.)​

15 พฤษภาคม 2563 12:11 น.

NBT ภูเก็ต​ &​ MCOT news network สัมภาษณ์​ พจ.ภูเก็ต​ Live สด เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่าย​ผลิตภัณฑ์​ OTOP​ภูเก็ต​

14 พฤษภาคม 2563 13:28 น.

มอบแนวทางการ​ดำเนิน​งาน​นักการตลาด​รุ่นใหม่​ OTOP​

12 พฤษภาคม 2563 21:38 น.

ประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

11 พฤษภาคม 2563 20:16 น.

คัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

11 พฤษภาคม 2563 13:23 น.

ประกาศจังหวัด​ภูเก็ต

11 พฤษภาคม 2563 12:56 น.

เมืองแห่งความรัก ปลูกผักทุกครัวเรือน

11 พฤษภาคม 2563 12:53 น.

พช.ภูเก็ต ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้คืนออกซิเจนสู่ธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

11 พฤษภาคม 2563 12:51 น.

☘️“โคก หนอง นา โมเดล” บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา☘️

11 พฤษภาคม 2563 12:47 น.

ภูเก็ต:รับนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

11 พฤษภาคม 2563 12:44 น.

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ปฏิบัติการ​

11 พฤษภาคม 2563 12:42 น.

ประชุม​ชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)​ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

11 พฤษภาคม 2563 12:40 น.

เมืองแห่งความรัก ปลูกผักทุกครัวเรือน

11 พฤษภาคม 2563 12:36 น.

ประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

11 พฤษภาคม 2563 12:31 น.

ภูเก็ตเปิดช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่าน facebook live #สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็

11 พฤษภาคม 2563 12:29 น.

ครอบครัว พช.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมเชฟไทยภูเก็ต แจกข้าวกล่อง ให้ประชาชนในซอยกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จำนวน 120 ชุด

11 พฤษภาคม 2563 12:27 น.