ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙)”และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563 16:54 น.

พิธีปล่อยพันธุ์​สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ พระ​บรม​ราชินี​ 3 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563 16:51 น.

พิธีลงนามถวายพระพร​ชัย​มงคล​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 3 มิถุนายน​ 2563

17 มิถุนายน 2563 16:49 น.

มีแล้วแบ่งปัน

17 มิถุนายน 2563 16:47 น.

สำรวจพื้นที่ปลูกต้นอินทนิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

17 มิถุนายน 2563 16:46 น.

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

17 มิถุนายน 2563 16:44 น.

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน​/ท่องเที่ยว​เชิง​สร้างสรรค์​

17 มิถุนายน 2563 16:26 น.

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรกรรมตามแนวทฤษฏีใหม่ / เกษตรผสมผสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด

17 มิถุนายน 2563 16:24 น.

น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน

17 มิถุนายน 2563 16:20 น.

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) มหาดไทย

17 มิถุนายน 2563 16:18 น.

ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563

17 มิถุนายน 2563 16:16 น.

ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขความยากจน (กข.คจ.)

17 มิถุนายน 2563 16:14 น.

ประชุม​ชี้แจง​แนวทาง​การเสนอโครงการ​ภายใต้​กรอบ​นโยบาย​ฟื้นฟู​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ของ​ประเทศ​

17 มิถุนายน 2563 16:11 น.

facebook live #สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต @โตราคาน

17 มิถุนายน 2563 11:25 น.

ถวายหน้ากากผ้า เจลล้่างมือ และแอลกอฮอล์​ 75 %

17 มิถุนายน 2563 11:17 น.

​ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

17 มิถุนายน 2563 11:14 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต

17 มิถุนายน 2563 11:09 น.

​ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

17 มิถุนายน 2563 11:05 น.