ประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุม​โรคติดต่อ​จังหวัด​ภูเก็ต​ (ศปก.จ.)​

15 พฤษภาคม 2563 12:11 น.

15 พฤษภ​าคม 2563​ ณ ห้องประชุม​คอ​ซิม​บี้​ ศาลากลาง​จังหวัด​ภูเก็ต​ นาย​ภัค​พงศ์​ ท​วิพัฒน์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ภูเก็ต​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุม​โรคติดต่อ​จังหวัด​ภูเก็ต​ (ศปก.จ.)​


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ภูเก็ต​ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนา​ชุมชน

20 พฤษภาคม 2563 17:03 น.

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

15 พฤษภาคม 2563 12:14 น.

ประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุม​โรคติดต่อ​จังหวัด​ภูเก็ต​ (ศปก.จ.)​

15 พฤษภาคม 2563 12:11 น.