พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.

✨4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดหาระบบสื่อสารสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต  เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร การสืบค้นข้อมูลสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักจริยธรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ 4 บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

22 กันยายน 2563 08:22 น.

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

22 กันยายน 2563 07:57 น.

พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

16 กันยายน 2563 11:10 น.