ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562

28 พฤศจิกายน 2562 14:24 น.

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนออนไลน์ เป็นข่าวเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และประชาสัมพันธ์เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างช่องทางการตลาด เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

โครงการจิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙)”และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563 16:54 น.

พิธีปล่อยพันธุ์​สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ พระ​บรม​ราชินี​ 3 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563 16:51 น.

พิธีลงนามถวายพระพร​ชัย​มงคล​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 3 มิถุนายน​ 2563

17 มิถุนายน 2563 16:49 น.