กลุ่มหมู่บ้าน ได้รับงบปี(พ.ศ.) ลักษณะอาชีพ ไฟล์สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย
สัมมาชีพบ้านโคกโตนด-กะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2562 วิสาหกิจเกาตร -
สัมมาชีพบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2562 พิมเสนน้ำ -
สัมมาชีพบ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2562 เพาะเห็ด
สัมมาชีพบ้านวัดใหม่ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2562 ผ้ามัดย้อม
กลุ่มสัมมาชีพบ้านแหลมพรหมเทพ ม.6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2562 ผ้ามัดย้อม,น้ำยาเอนกประสงค์
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านคอเอน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง 2562 ผ้าซาโนติก,น้ำมะพร้าวสกัดเย็น
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านโคกโตนด-ลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 2562 ทำการเกษตร
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านป่าสัก ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 2562 ผ้ามัดย้อม
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 2562 ทำน้ำยาอเนกประสงค์
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 2562 ทำน้ำยาอเนกประสงค์
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านตะเคียน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง 2562 ผ้ามัดย้อม,กาละแม,กล้วยฉาบ
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง 2562 ทำน้ำยาอเนกประสงค์
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทุ่งทอง ตำบลกะทู้ 2562 ผ้ามัดย้อม
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนตากแดด ตำบลกะทู้ 2562 เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ