ชื่อโครงการที่อนุมัติ ชื่อหัวหน้ากลุ่ม งบประมาณปี
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์สตรีอำเภอถลาง ครั้งที่ 2 (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอถลาง 2562
พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเทพกระษัตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพิทักษ์รักษ์สวนป่า (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลเทพกระษัตรี (กพสต.) 2562
ตัดแต่งผมชาย (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านป่าสัก หมู่ที่4 ตำบลเชิงทะเล 2562
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสตรีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี (กพสม.) หมู่ที่ 5 บ้านลิพอนใต้ ตำบลศรีสุนทร 2562
พัฒนาบุคลิกภาพสตรี (งบอุดหนุน) กลุ่มสตรีชุมชนตำบลสาคู 2562
พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพสตรี(ตัดเย็บรองเท้าบาบ๋า ย่าหยา) ตำบลวิชิต (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ที่3 ตำบลวิชิต 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขอสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการสร้างเสริมอาชีพสตรี (การทำดอกไม้ ปักผม/เข็มกลัด) (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลราไวย์ 2562
พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพสตรี กระเป๋าแฮนด์เมด ตำบลกะรน (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล กะรน (กพสต.) อำเภอเมืองภูเก็ต 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ตในการเป็นผู้นำ (งบอุดหนุน) สมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต 2562
ฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี บาบ๋า หยาหยา (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเหนือ 2562
ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี บาบ๋า หยาหยา และผ้าปาเต๊ะออกแบบทันสมัย (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน บ้านหัวควน 2562
ติวเข้มผู้สูงวัย สู่ดิจิทัล 5.0 (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต 2562
พัฒนาและสร้างเสริมอาชีพสตรี (พับเหรียญโปรยทาน) ตำบลฉลอง (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลอง 2562
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ (งบอุดหนุน) สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการฝึกสานตะกร้าจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครภูเก็ต 2562
ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง บาบ๋า หยาหยา (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 2562
ศักยภาพสร้างได้ By ตัวเรา (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ป่าคลอก 2562
ฝึกอบรมทำผ้าบาติกแบบครบวงจรบาติก Sano-Tik (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านนอกเล 2562
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยในยุค 4.0 (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนตากแดด 2562
ภาษาอังกฤษ พูดได้ ง่ายนิดเดียว (งบอุดหนุน) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลไม้ขาว (กพสต.) อำเภอถลาง 2562
ต่อยอดกิจการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ นางมนภัทร จันทร์น้ำอ่าง 2562
ร้านค้าเคลื่อนที่ นางศุภิสรา ภูวนนท์ธดากรณ์ 2562
กลุ่มสตรีเบเกอรี่เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง นางสรัญญา ไชยสุภา 2562
ร้านข้าวแกงอิสลามสตรีบ้านบางลา นางสาวภัสร์วรา ทำนากล้า 2562
กลุ่มประมงอวนปูบ้านแหลมหลง นางวรางคณา เกิดทรัพย์ 2562
กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านอวนปูอ่าวปอ นางสาวแหม่ม พวกจันทึก 2562
ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป นางสาวยุพา พลอยขาว 2562
กลุ่มต่อยอดธุรกิจซักอบรีด นางสาวฐณัญธิปัธ มิชารี 2562
หมูแดดเดียวและน้ำพริกอิแม่ นางโศภา ชาวทอง 2562
ร้านอาหาร ตามสั่ง ข้าวแกง ข้าวกล่อง นางสาววรรณา รัตนเพียร 2562
ขนมอบ นางสาวมนต์พัทธ โพธิสวัสดิ์ 2562
ซ่อมและจำหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ครบวงจร นางสาวณัฐณิชา รังษี 2562
กลุ่มสตรีรวมทำประมงปลาทุกรูปแบบ นางเดือนฉาย ยะลา 2562
ผักปลอดสารพิษในหมู่ 2 นางรัตนา แสงมณี 2562
เปิดร้านขายอาหารในศูนย์ขายรถยนต์ บีเอ็มดับบลิว ครัวตาโต้ง นางสาวปิยภรณ์ รักเวช 2562
อาหารเช้าบ้านบางเจี้ยม นางสำลี ส่อสืบ 2562
กลุ่มสตรี ร้านขายของที่ระลึกในแค้มช้าง นางพิชญดา เหมทานนท์ 2562
ซัก อบ รีด สตรีบ้านคอเอน นางสาวประภา จีระนันท์ 2562
ร้านขายของชำและอาหารตามสั่ง นางสาวจุรีพร คงสังข์ 2562
ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลายแอนท์ผ้ามัดย้อม นางสาวอรุณศรี วิเชียร 2562