ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พช.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีฯ

21 ตุลาคม 2563 16:54 น.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2563

21 ตุลาคม 2563 16:51 น.

พช.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563 16:50 น.

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP