ชื่อกองทุน ประธาน หมู่บ้าน จำนวนลูกหนี้(คน)
กข.คจ.บ้านแหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม บ้าน แหลมพรหมเทพ 14 คน
กข.คจ.บ้านป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายสินชัย หลิมสกุล บ้าน ป่าหล่าย 14 คน
กข.คจ.บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายจรุง เถาว์จันทร์ บ้าน ราไวย์ 8 คน
กข.คจ.บ้านนาคา หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายอดุลย์ อิสลาม บ้าน นาคา 23 คน
กข.คจ.บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายยุทธพงษ์ ยายี บ้าน โคกยาง 5 คน
กข.คจ.บ้านบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง นายสุริยน ปิติสุรีย์ บ้าน บางโจ 43 คน
กข.คจ.บ้านหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง นายชัยยงค์ จันทร์ทิพย์ บ้าน หาดสุรินทร์ 34 คน
กข.คจ.บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นายไกรสร พันทิพย์ บ้าน พรุสมภาร 52 คน
กข.คจ.บ้านสาคู ต.สาคู อ.ถลาง นายวัชรธร กำลังเกื้อ บ้าน สาคู 22 คน
กข.คจ.บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นายสมพร แทนสกุล บ้าน ท่าฉัตรไชย 24 คน
กข.คจ.บ้านผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง นายวีระ ชาญเขต บ้าน ผักฉีด 24 คน
บ้านตีนเขา ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายอุดม นกศรีแก้ว บ้าน ตีนเขา 0 คน