News & Activities

อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42 น.

พช.ภูเก็ต พร้อมลุยสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:37 น.

พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.

Feature OTOP products