ปี พ.ศ. ตำบล สถานะ เป้าหมายการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บ ดาวน์โหลด รายงานสถานการณ์
2562 ตำบลสาคู 323 ครัวเรือน 323 ครัวเรือน
2562 ตำบลสาคู 98 ครัวเรือน 98 ครัวเรือน
2562 ตำบลสาคู 284 ครัวเรือน 284 ครัวเรือน
2562 ตำบลสาคู 134 ครัวเรือน 134 ครัวเรือน
2562 ตำบลสาคู 527 ครัวเรือน 527 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 302 ครัวเรือน 302 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 490 ครัวเรือน 490 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 180 ครัวเรือน 180 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 518 ครัวเรือน 518 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 119 ครัวเรือน 119 ครัวเรือน
2562 ตำบลกมลา 249 ครัวเรือน 249 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 277 ครัวเรือน 277 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 187 ครัวเรือน 187 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 730 ครัวเรือน 730 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 1,028 ครัวเรือน 1,028 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 305 ครัวเรือน 305 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 152 ครัวเรือน 152 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 28 ครัวเรือน 28 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 859 ครัวเรือน 859 ครัวเรือน
2562 ตำบลเกาะแก้ว 383 ครัวเรือน 383 ครัวเรือน