ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ 4 บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

22 กันยายน 2563 08:22 น.

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

22 กันยายน 2563 07:57 น.

พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

16 กันยายน 2563 11:10 น.

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP