ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562

28 พฤศจิกายน 2562 14:24 น.

ประธานการเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2563

15 พฤศจิกายน 2562 11:44 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้า

5 พฤศจิกายน 2562 10:58 น.

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP