ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

27 พฤศจิกายน 2563 14:09 น.

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องการดำเนินงานโครงการ CDD YOUNG Designer Contest

25 พฤศจิกายน 2563 10:58 น.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563

25 พฤศจิกายน 2563 10:56 น.

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP